دستگاه های تولیدی و قایل عرضه شرکت شامل دستگاه کنترل چراغ ها ، نمایشگر ماتریسی ، دستگاه فراخوان ،کارت های بدون تماس، دستگاه ریدر کارت های بدون تماس ، دستگاه کالر آی دی و...
 

دستگاه های تولیدی و قایل عرضه شرکت شامل دستگاه کنترل چراغ ها ، نمایشگر ماتریسی ، دستگاه فراخوان ،کارت های بدون تماس، دستگاه ریدر کارت های بدون تماس ، دستگاه کالر آی دی و...
آدرس :
تلفن :
همراه :
پست الکگترونیکی :
كليه حقوق اين اثر متعلق به Http://www.KaraNarmafzar.Com ميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.